BookmakeRReview

Revisão da partida Bayterek – Kaspiy 19.11.2020

Bayterek
5:2
Kaspiy
Mirambek Bikeev
Nurlan Akmalaev
Turekhan Dosov
Viktor Klinov
Dulat Abdrakhmanov
Erlan Karakulov

Comentários

0